KONTAKT

ROAD SK, s.r.o.
Horný Hričov 483
013 42 Horný Hričov
Slovenská republika

IČO: 43 845 851
IČ DPH: SK2022490690

Telefón: 041 5000 061
Fax: 041 5982 875
Mobil: 0902 857 564
E-mail: road@roadsk.sk

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina; oddiel: Sro; vl.č.: 19771/L

Prevádzka: Horný Hričov 483