Porovnanie stretch fólie liatej a fúkanej (cast vs. blown)

Post Image

Prieťažné stretch fólie sa vyrábajú z linearného nízkohustotného polyetylénu (LLDPE – linear low-density polyethylene). Granulát tohto plastu je primárnou surovinou pri produkcií fúkanej (blown) aj liatej (cast) stretch fólie. Pri výrobe fúkanej fólie, či jednovrstvovej aj viacvrstvovej, je granulát napojený na vyhrievaný barel, ktorý transformuje granulát do kruhovej formy a vyfukuje ho zvislo hore až […]

Read More...
Post Tagged with